Atar Airport i Atar

Åben kort
Lokal tid:
04:05:54
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
Atar, Mauritania
Kontakter telefon: +222
Latitude: 20.499443, Longitude: -13.046389
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Jed Ahmedou

  Jed Ahmedou

  ::

  Une structure bien faite

 • KACHT KACHT

  KACHT KACHT

  ::

  مدينة اطارمن اجمل المدن الموريتانيةالتي زرتهاحسب رأيي الشخصي .هي مدينةزراعيةتعرف بجودةمنتوجاتهاالزراعيةمن تموروخضروات ومناظرخلابةومريحةويعرف سكانهابكرم الضيافةورحابةالصدروحسن المعاملة

 • Md. Mushtaq Hussain

  Md. Mushtaq Hussain

  ::

  Masha Allaah!!

 • Affia Cheikh

  Affia Cheikh

  ::

  مطار مدينة أطار، يقع في الجنوب الغربي من المدينة.. مطار ملاصق للمدينة، لا يكاد يفصله شيء عن المنازل الواقعة إلى جانبه.. كان يستخدم فيما مضى لربط المدينة بالرحلات الخارجية أثناء ازدهار الموسم السياحي، أما الآن فبات مهجورا إلا من رحلات نادرة ، والحكومة تنظر إلى هذا، ولا تفعل شيئا.. عفت تلك الأيام التي كانت المدينة مليئة بالسياح ووجهة الكثيرين..للاسف..

 • vladimir skull

  vladimir skull

  ::

  Wow! I can't believe I passed out on my plane ride to Roma and ended up in this Sh*thole. I need a drink but this Sharia Law BS they don't serve alcohol. 😡

Nærmeste Lufthavn:

📑 Alle kategorier i Mauretanien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning